Gemeente Oldambt

Draagvlakonderzoek zonneweide

De gemeente Oldambt heeft ons gevraagd een draagvlakonderzoek uit te voeren naar de mogelijke realisatie van Zonneweide Finsterwolde. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen bij het door de raad te nemen besluit over de realisatie van Zonneweide Finsterwolde.

Aanpak draagvlakonderzoek zonneweide Oldambt

Het ging in dit onderzoek niet alleen om een getal of percentage over het aanwezige draagvlak, maar juist ook om meer inzichten in aspecten die het draagvlak zouden verklaren en/of beïnvloeden. Hierbij ging het om inzichten in hoe omwonenden van het zoekgebied aankeken tegen thema’s als:

  • Voor of tegen het zonnepark
  • De inhoud van de plannen
  • Betrokkenheid bij de plannen
  • Informatievoorziening

Het onderzoek richtte zich op inwoners van het dorp Finsterwolde waarbij een onderscheid is gemaakt tussen direct (binnen bepaalde straal rondom zonnepark) en indirect omwonenden (binnen bepaalde straal buiten woongebied van direct omwonenden). Aan de hand van keukentafelgesprekken en schriftelijke en online enquêtes is het onderzoek uitgevoerd.

Werkwijze Enneüs bij draagvlakonderzoek

Voor een succesvol draagvlakonderzoek vormt de voorbereiding een cruciaal onderdeel van het onderzoek. Hoe beter dit vooraf wordt uitgedacht hoe groter de kans dat de uitkomsten van het onderzoek zullen worden geaccepteerd en worden toegepast. Enkele aandachtspunten die wij met u zullen bespreken en oppakken, zijn:

  • Vragenlijst
  • Doelgroep (verspreidingsgebied vragenlijsten)
  • Methode van onderzoek
  • Stakeholdersanalyse
  • Respons verhogende maatregelen
  • Opzet rapportage en terugkoppeling

Nadat de data verzameld zijn, kunnen wij de uitkomsten op verschillende manieren rapporten. Wij stemmen met u de gewenste vorm en opzet van rapportage met u af. Wij kunnen een uitgebreid rapport opstellen met analyses, conclusies en aanbevelingen. De resultaten kunnen wij ook presenteren in ons online dashboard ImpulZ.

Het onderzoek sluit veelal af met een eindbespreking waarin wij de resultaten aan u zullen presenteren en gezamenlijk met u (en eventueel andere stakeholders) de uitkomsten verder zullen duiden. In het geval van gemeenten, kan het wenselijk zijn om tevens een presentatie aan de gemeenteraden te verzorgen.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over draagvlakonderzoek onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten