Powerfield

Draagvlakonderzoek zonneveld Oldambt

PowerField ontwikkelt en realiseert grondgebonden zonnevelden (ook wel zonneparken of zonneweides genoemd). Powerfield wil een draagvlakonderzoek uit laten voeren naar de realisatie van een zonneveld in Oldambt. Op basis van onze kennis en ervaring met draagvlakonderzoek zijn wij gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Achtergrond onderzoeksvraag

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) is in 2008 ontstaan uit een fusie tussen het Delfzicht Ziekenhuis in Delfzijl en het Lucas Ziekenhuis in Winschoten. Het nieuwe ziekenhuis in Scheemda is opgeleverd in 2018. Destijds heeft de gemeente Oldambt zich ingezet voor de komst van het ziekenhuis naar de locatie in Scheemda. Behoud van het ziekenhuis in de eigen gemeente was destijds de breed gedragen inzet van B&W en Raad. Het belang van bereikbare zorg voor de mensen in de eigen regio en de grote betekenis van het ziekenhuis voor de werkgelegenheid waren daarbij de drijfveren.

Het ziekenhuis kampt met een zeer zware schuldenlast en financiële tekorten die het voortbestaan onder druk zetten en tevens de mogelijkheden beperken om de zorgvisie (ziekenhuiszorg zoveel mogelijk bij de mensen thuisbrengen, mensen zo kort mogelijk in het ziekenhuis, E-health, preventie en leefstijl) uit te voeren. Dit terwijl de regio Oost-Groningen voor goede gezondheidszorg sterk afhankelijk is van het regioziekenhuis. De afgelopen tijd heeft het OZG verschillende bezuinigingen in gang gezet, maar hier zit een grens aan. Daarom is het OZG op zoek naar een structurele oplossing.

Uitgangspunten draagvlakonderzoek zonneveld

Het eveneens in Groningen gewortelde zonne-energiebedrijf PowerField ziet mogelijkheden om in de gemeente Oldambt een zonnepark te realiseren. Daarbij wil het bedrijf invulling geven aan het principe dat 50 procent van het rendement van het zonnepark aan de regio ten goede komt. Vandaar dat Powerfield het Ommelander Ziekenhuis als maatschappelijk partner heeft benaderd voor de invulling van lokaal eigenaarschap. Gezamenlijk is het initiatief genomen om de mogelijkheden te verkennen voor een zonnepark in de gemeente Oldambt.

Onderzoeksbureau Enneüs is door PowerField gevraagd om dit draagvlakonderzoek ‘zonneveld’ uit te voeren onder inwoners van de gemeente Oldambt voor de realisatie van het zonnepark, waarmee met delen van de opbrengsten een verbetering van financiële positie van het Ommelander Ziekenhuis mogelijk is. Het doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen hoe inwoners van de gemeente Oldambt aankijken tegen de eventuele komst van een zonnepark ter grootte van 250 hectare in de Ulsderpolder en hoe men aankijkt tegen de constructie dat 50% van de opbrengsten (25 miljoen euro) wordt verdeeld onder het Ommelander Ziekenhuis Groningen (20 miljoen euro) en een lokaal leefstijlfonds (5 miljoen euro). Met de onderzoeksresultaten wil PowerField de gemeenteraad van Oldambt informeren over de wijze waarop haar inwoners aankijken tegen de eventuele komst van het zonnepark.

Aanpak draagvlakonderzoek zonneveld

De dataverzameling heeft plaatsgevonden in september en oktober 2021. In totaal hebben 280 inwoners deelgenomen aan het onderzoek. De onderzoeksmethode betrof straatenquêtes. De straatenquêtes zijn door onze enquêteurs afgenomen. Hierbij is in eerste instantie geënquêteerd bij centrale plekken in de dorpskern. Vervolgens zijn enquêteurs ook deur-aan-deur gaan enquêteren. Bij de bepaling voor plaats van afname is rekening gehouden met de verdeling van de respons over alle dorpskernen. Hierbij is concreet gepoogd uit elk dorp respons op te halen evenredig aan het aantal inwoners van het betreffende dorp ten opzichte van de gemeente Oldambt.

De resultaten van het onderzoek hebben wij beschreven in een gedegen rapport waarin wij nader zijn ingegaan op de aanpak, representativiteit, betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Vervolgens hebben wij de resultaten getoond in tabellen en grafieken. Tot slot hebben wij onze bevindingen en conclusies beschreven en de wijze waarop deze conclusies konden worden geïnterpreteerd. De resultaten zijn aan Powerfield teruggekoppeld en met hen besproken.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over draagvlakonderzoek onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten