Powerfield

Draagvlakonderzoek zonnepark Vlagtwedde

Het Nederlandse bedrijf PowerField ontwikkelt en realiseert met name grondgebonden zonneparken, voor eigen rekening en risico. Powerfield wil een draagvlakonderzoek uit laten voeren naar de realisatie van een zonnepark in Vlagtwedde. Het draagvlakonderzoek is onderdeel van een breder haalbaarheidsonderzoek. Op basis van onze kennis en ervaring met draagvlakonderzoeken is onderzoeksbureau Enneüs gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Aanpak draagvlakonderzoek zonnepark Vlagtwedde

Het doel van het draagvlakonderzoek was om breed inzicht te krijgen in het draagvlak voor de realisatie van een zonnepark in Vlagtwedde. Het ging in dit onderzoek naast harde getallen of percentages over het aanwezige draagvlak, ook om meer inzichten in aspecten die het draagvlak konden verklaren en/of beïnvloeden. Hierbij ging het om inzichten in hoe omwonenden van het zoekgebied aankeken tegen thema’s als:

  • Voor of tegen het zonnepark
  • De inhoud van de plannen
  • Betrokkenheid bij de plannen
  • Informatievoorziening
  • Mogelijkheid om te participeren

We hebben drie onderzoeksdoelgroepen gedefinieerd: direct omwonenden, indirect omwonenden en inwoners uit de omliggende dorpen. Het onderzoek hebben wij uitgevoerd aan de hand van interviews (keukentafelgesprekken) met direct en indirect omwonenden en via straatinterviews in de omliggende dorpen.

De resultaten hebben wij beschreven in een gedegen rapport waarin wij nader zijn ingegaan op de aanpak, representativiteit, betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Vervolgens hebben wij de resultaten getoond in tabellen en grafieken. Tot slot hebben wij onze bevindingen en conclusies beschreven en de wijze waarop deze conclusies konden worden geïnterpreteerd. De resultaten zijn aan Powerfield teruggekoppeld en met hen besproken.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over draagvlakonderzoek onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten