Powerfield

Draagvlakonderzoek Zonnepark Vlagtwedde

Het Nederlandse bedrijf PowerField ontwikkelt en realiseert met name grondgebonden zonneparken, voor eigen rekening en risico. Powerfield wil een draagvlakonderzoek laten uitvoeren naar de realisatie van een zonnepark in Vlagtwedde. Het draagvlakonderzoek is onderdeel van een breder haalbaarheidsonderzoek. Op basis van onze kennis en ervaring met draagvlakonderzoeken zijn wij gevraagd om dit onderzoek uit te voeren.

Doel en opzet onderzoek

Het doel van het onderzoek was om breed inzicht te krijgen in het draagvlak voor de realisatie van Zonneweide Vlagtwedde. Het ging in dit onderzoek naast harde getallen of percentages over het aanwezige draagvlak, ook om meer inzichten in aspecten die het draagvlak konden verklaren en/of beïnvloeden. Hierbij ging het om inzichten in hoe omwonenden van het zoekgebied aankeken tegen thema’s als:

  • Voor of tegen het zonnepark
  • De inhoud van de plannen
  • Betrokkenheid bij de plannen
  • Informatievoorziening
  • Mogelijkheid om te participeren

We hebben drie onderzoeksdoelgroepen gedefinieerd: direct omwonenden, indirect omwonenden en inwoners uit de omliggende dorpen. Het onderzoek hebben wij uitgevoerd aan de hand van interviews (keukentafelgesprekken) met direct en indirect omwonenden en via straatinterviews in de omliggende dorpen.

De resultaten hebben wij beschreven in een rapport waarin wij nader zijn ingegaan op de aanpak, representativiteit, betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Vervolgens hebben wij de resultaten getoond in tabellen en grafieken. Tot slot hebben wij onze bevindingen en conclusies beschreven en de wijze waarop deze conclusies konden worden geïnterpreteerd. De resultaten zijn met Powerfield besproken.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten