Gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal

Draagvlakonderzoek Windpark ‘De Drentse Monden en Oostermoer’

Wij hebben voor de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en Stadskanaal een draagvlakonderzoek uitgevoerd naar de komst van een windpark in deze regio. Bijna 11.000 omwonenden hebben een uitnodiging gekregen voor deelname aan het onderzoek. In totaal hebben bijna 4.500 respondenten de vragenlijst correct ingevuld.

Aanpak draagvlakonderzoek windpark

Wij hebben dit onderzoek met grote zorgvuldigheid uitgevoerd. Zo hebben wij:

  • grote zorgvuldigheid besteed aan de onderzoeksopzet zoals de wijze waarop de vragen zijn gesteld en data is verzameld;
  • integrale en eenduidige communicatieafspraken gemaakt met de gemeenten;
  • de uitkomsten aan de raden gepresenteerd.

Enneüs is in staat geweest om in opdracht van drie gemeenten uit de provincie Drenthe en de provincie Groningen een omvangrijk en kwalitatief goed onderzoek uit te voeren naar het draagvlak voor windenergie. Gelet op de grote belangen, de politieke gevoeligheid en de gepolariseerde opvattingen over dit onderwerp is dat een prestatie die vermeld mag worden.

Peter van der Veen, Projectcoördinator Afdeling Ruimte, Aa en Hunze

Uit het onderzoek blijkt dat er een geringe draagvlak is voor het windpark. 77,2% van de omwonenden is tegen de komst van het windpark. De belangrijkste tegenargumenten zijn de waardedalingen van de woningen, de dreiging dat de woningen onverkoopbaar worden, de windmolens hebben een laag rendement wat betreft duurzame energie en er heerst angst voor gezondheidsrisico’s, geluidshinder en horizonvervuiling. De voorstanders van het windmolenpark, 10,3%, geven het opwekken van duurzame energie aan als belangrijkste argument, waardoor de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen afneemt en er sprake is van CO2-reductie.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over draagvlakonderzoek onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten