Gemeente Teylingen

Draagvlakonderzoek verplaatsing kermisterrein

Werkvelden
Oplossingen

De gemeente Teylingen heeft ons gevraagd om een draagvlakonderzoek te doen naar bij bewoners en ondernemers om de jaarlijkse kermis te verplaatsen naar het centrum van Sassenheim. Daarnaast zal het onderzoek inzicht moeten geven in suggesties van bewoners en ondernemers om de verplaatsing van de kermis naar het centrum acceptabel(er) te maken dan wel inzicht in waarom de verplaatsing van de kermis niet acceptabel is.

Aanpak draagvlakonderzoek kermis

In overleg met de gemeente hebben wij een vragenlijst opgesteld voor bewoners én ondernemers in het centrum. De vragenlijsten zijn deels overlappend, maar gaan ook in op doelgroep specifieke aandachtspunten. Denk hierbij aan geluidsoverlast en parkeergelegenheid die voor beide doelgroepen een rol spelen, maar ook aan de commerciële mogelijkheden die alleen voor de ondernemers relevant zijn.


De samenwerking met Enneüs hebben wij als gemeente als zeer prettig ervaren. Enneüs heeft een plan van aanpak voor het draagvlakonderzoek opgesteld dat paste bij onze wensen en behoefte. Er werd altijd snel gereageerd op onze vragen. Het onderzoek voldeed aan onze verwachtingen.”

Gwynne Janssen, medewerker Openbare Orde en Veiligheid gemeente Teylingen

Voor dit draagvlakonderzoek hebben wij gebruik gemaakt van zowel een schriftelijke als een online vragenlijst. Respondenten kunnen zodoende op basis van hun eigen voorkeur de vragenlijst schriftelijk of online invullen. Deze zoegeheten ‘mixed-mode’ methode genereert over het algemeen de hoogste respons. De vragenlijst hebben wij geprogrammeerd in onze online enquêtetool. Dit is professionele survey software met waterdichte beveiliging en is gebruiksvriendelijk voor de respondent. Dat betekent dat de respondent de vragenlijst op desktop, tablet en mobiele telefoon kan invullen.

De dataverzameling hebben wij gecoördineerd. Tevens was er gedurende het onderzoek een helpdesk beschikbaar waar respondenten terecht konden met hun vragen. Alle onderzoeksresultaten zijn uiteindelijk in een overzichtelijk rapport gepresenteerd en besproken met de werkgroep van de gemeente Teylingen.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over draagvlakonderzoek onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten