Gemeente Heemstede

Draagvlakonderzoek vergunningenbeleid

Werkvelden
Oplossingen

De gemeente Heemstede heeft de ambitie uitgesproken om het vergunningenbeleid in de stad Heemstede aan te passen. Hierbij wil de gemeente een switch maken van betaald parkeren naar parkeren door middel van een vergunning. Wij hebben in opdracht van de gemeente een draagvlakonderzoek uitgevoerd met de volgende doelstelling: “Inzicht krijgen in de wensen van huishoudens (in het betreffende parkeergebied) over het in te voeren vergunningenbeleid voor parkeren waarbij het streven is om maximaal draagvlak onder deze bewoners te creëren.”

Aanpak draagvlakonderzoek vergunningenbeleid

Mede vanwege de gevoeligheid van het onderwerp hebben wij in samenwerking met de gemeente Heemstede een strakke afbakening opgesteld van de opzet en randvoorwaarden van het onderzoek. Hiertoe is onder andere een koppeling gemaakt met het bestaande communicatieplan van de gemeente. Daarnaast zijn de bewoners vooraf geïnformeerd over het onderzoek door middel van een brief vanuit de wethouder en is per deelgebied een vragenlijst opgesteld met specifieke vragen.

In totaal zijn 936 huishoudens benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. De vragenlijst kon zowel schriftelijk als online ingevuld worden. In totaal hebben 481 huishoudens (54%) gereageerd. De zorgvuldige aanpak heeft niet alleen geleid tot een relatief hoge respons, maar heeft ook bijgedragen aan het draagvlak voor dergelijke besluitvorming.

Voorbeelden draagvlakonderzoek

Wij hebben de afgelopen jaren diverse draagvlakonderzoeken uitgevoerd. Zo zijn wij bedreven in draagvlakonderzoek ten behoeve van bijvoorbeeld:

  • de realisatie van parkeergarages
  • de realisatie van vergunningenbeleid
  • de realisatie van (grote) bouwprojecten
  • de realisatie van zonneparken, zie ook voorbeeldcase draagvlakonderzoek zonneparken
  • de (mogelijke) realisatie van windparken.

Wij hebben aangetoond voor ieder onderzoeksvraagstuk een passende oplossing te kunnen vinden. Ons team aan specialisten kan u hierbij voorzien van het juiste advies en de mogelijkheden van onderzoek.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over draagvlakonderzoek onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten