Gemeente Rotterdam

Draagvlakonderzoek realisatie psychiatrisch centrum

Werkvelden
Oplossingen

Wij hebben voor de gemeente Rotterdam een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek had betrekking op een (te realiseren) psychiatrisch centrum in Rotterdam. De gemeente wilde graag op inzicht in de mening van huishoudens in de nabije omgeving van het centrum.

Enneüs heeft voor de gemeente Rotterdam, gebiedscommissie Prins Alexander, naar onze volle tevredenheid een draagvlakonderzoek uitgevoerd. Wij kregen goed inhoudelijk advies, er werd snel gereageerd op onze vragen en wij zijn blij met de wijze waarop de resultaten werden opgeleverd.

Colette Evers, Office manager gemeente Rotterdam

Het onderzoek is uitgezet onder 5.200 huishoudens. Uiteindelijk hebben meer dan 1.100 huishoudens de vragenlijst ingevuld. Gezien het korte tijdsbestek van de dataverzameling (ca. 2 weken) is dit een redelijk goede respons. Voor de dataverzameling hebben wij gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘mixed mode’ methode van dataverzameling. Dat betekent dat de huishoudens de vragenlijst schriftelijk en online in konden vullen. De inwoners ontvingen in dat geval een uitnodigingsbrief, de schriftelijke vragenlijst en een antwoordenvelop van Enneüs (waarmee de schriftelijke vragenlijsten gratis retour gestuurd konden worden). In de brief hebben wij een link opgenomen naar de online vragenlijst. Men kon hierdoor de vragenlijst ook online invullen.

De resultaten zijn in ene overzichtelijk rapport opgeleverd en gepresenteerd aan de gemeente.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten