Gemeente Noordwijk

Draagvlakonderzoek parkeren: uitbreiding parkeerregulering

De gemeente Noordwijk heeft in de Kadernota Parkeren het beleid vastgelegd omtrent betaald parkeren en vergunningen. De gemeente heeft ons, onderzoeksbureau Enneüs, gevraagd een draagvlakonderzoek parkeren uit te voeren naar een eventuele uitbreiding van de parkeerregulering mede door diverse klachten en meldingen van inwoners over het parkeren. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het draagvlak voor de uitbreiding van de parkeerregulering en hoe inwoners uit verschillende wijken zich verhouden tegen mogelijke invoering van betaald parkeren in hun wijk of buurt.

Aanpak draagvlakonderzoek parkeren

Het draagvlakonderzoek is uitgevoerd onder inwoners uit de volgende gebieden in Noordwijk: De wijk Duinpark, De wijk De Zuid en de buurt Van Panhuysstraat, Dahliastraat en een gedeelte van het Irisplein.

Voor de afstemming aangaande de opzet en uitvoering van het draagvlakonderzoek is een werkgroep geformeerd waarin betrokkenen van de gemeente Noordwijk en projectleden van Enneüs hebben plaatsgenomen. Binnen de werkgroep is de onderzoeksopzet verder uitgewerkt. Met de werkgroep is een vragenlijst opgesteld en per gebied op maat gemaakt. De vragenlijst is per post verstuurd aan de inwoners van Noordwijk. Per huishouden is één vragenlijst verstuurd.

Respons en onderzoeksresultaten

Voor het draagvlakonderzoek zijn alle 959 huishoudens, geselecteerd door de gemeente Noordwijk, uitgenodigd uit de wijken Duinpark en De Zuid en de buurt Van Panhuysstraat, Dahliastraat en een gedeelte van het Irisplein. Ieder huishouden (adres) heeft één stem.

In totaal hebben 642 inwoners (67%) deelgenomen aan het draagvlakonderzoek. Ook huishoudens uit de randgebieden van de geselecteerde gebieden hebben de mogelijkheid gehad om deel te nemen aan het draagvlakonderzoek middels een online link. In totaal hebben 26 inwoners hier gebruik van gemaakt.

De onderzoeksresultaten zijn na afronding door ons verwerkt in een samenvattend onderzoeksrapport en besproken met de werkgroep van de gemeente. Ook hebben we een factsheet opgeleverd met de belangrijkste onderzoeksresultaten.

Besluit n.a.v. draagvlakonderzoek

De onderzoeksresultaten dienen als input voor besluitvorming in het college. Op basis van een totaalrespons van 67% nam het college het besluit om het gebied van betaald parkeren niet verder uit te breiden. Wel blijft de gemeente in gesprek met de inwoners over ideeën en tips over mogelijke maatregelen van de desbetreffende wijken voor klachten rondom parkeren.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten