Gemeente Amsterdam

Draagvlakonderzoek – parkeergarage Amsterdam Oud-Zuid

Werkvelden
Oplossingen

Wij hebben voor de gemeente Amsterdam een draagvlakonderzoek uitgevoerd naar de komst van een parkeergarage ‘De Boerenweteringgarage’ in het vergunningsgebied van de Noord-Pijp in Amsterdam Oud-Zuid om de parkeerdruk te verlagen.

Voor het onderzoek zijn omwonenden van de parkeergarage benaderd met een vragenlijst die per post is verstuurd. De omwonenden hebben wij ingedeeld in direct en indirect omwonenden. De direct omwonenden bevinden zich in een straal tot een paar honderd meter van de parkeergarage. De indirect omwonenden bevinden zich buiten die straal.

De uitkomsten waren als volgt: driekwart van de ruim 1.400 deelnemende burgers en ondernemers aan dit onderzoek ervaart inderdaad een hoge parkeerdruk. Het plan voor een parkeergarage heeft dan ook een groot draagvlak. Ruim driekwart van de burgers en ondernemers is voorstander van dit plan en geeft aan behoefte te hebben aan goed bereikbare, beschikbare en dichtbijgelegen parkeerplaatsen. De voorkeur gaat dan wel uit naar een traditionele parkeergarage, in verband met het gebruiksgemak, de lagere kosten en het wantrouwen ten aanzien van mechanische parkeergarages. Daarnaast vinden ze dat ze een voorkeursbehandeling moeten krijgen als het gaat om parkeren in de eigen woon-of werkomgeving.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten