Gemeente Eemnes

Draagvlakonderzoek

Werkvelden
Oplossingen

In Eemnes wordt gewerkt aan de realisatie van het ‘Huis van Eemnes’. Er bestaat discussie over met name de locatie waar het Huis van Eemnes gerealiseerd moet worden. Het college van B&W wenst een beeld te krijgen wat de bewoners van de Gemeente Eemnes vinden over dit onderwerp door middel van een onafhankelijk onderzoek onder een representatieve groep inwoners. Wij zijn gevraagd om dit draagvlakonderzoek onder de inwoners van Eemnes voor de gemeente uit te voeren.

Aanpak draagvlakonderzoek inwoners Eemnes

Het onderzoek is via mixed-mode methode van dataverzameling uitgevoerd. Dat betekent dat de inwoners de vragenlijst schriftelijk en online in konden vullen. Ongeveer 2.500 inwoners zijn benaderd, waarvan meer dan 400 inwoners hebben gereageerd. De resultaten van het onderzoek zijn op locatie bij de gemeente Eemnes door Enneüs aan de gemeente gepresenteerd.

Zie ook: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1774127/uitkomst-draagvlakonderzoek-meerderheid-voor-huis-van-eemnes.html

Voorbeelden draagvlakonderzoek

Indien u als gemeente het voornemen heeft om een ingrijpende verandering door te voeren, dan wilt u vooraf graag weten of de plannen op voldoende steun kunnen rekenen. Een draagvlakonderzoek kan u hierbij helpen. Dit zogenaamde draagvlak kan gemeten worden door een enquête te houden onder de doelgroep. Denk hierbij aan burgers, en ondernemers. Het gaat hierbij niet alleen om het aantal voor- en tegenstemmers, maar het is ook van belang om zicht te krijgen op onderbouwde meningen en hoe men aankijkt tegen de mogelijke gevolgen die de plannen met zich meebrengen. Gezien ons specifieke ervaring kunnen wij u uitstekend van dienst zijn met het uitvoeren van draagvlakonderzoek.

Wij hebben de afgelopen jaren diverse draagvlakonderzoeken uitgevoerd. Zo zijn wij bedreven in draagvlakonderzoek ten behoeve van bijvoorbeeld:

  • de realisatie van parkeergarages
  • de realisatie van vergunningenbeleid
  • de realisatie van (grote) bouwprojecten
  • de realisatie van zonneparken, zie ook voorbeeldcase draagvlakonderzoek zonneparken
  • de (mogelijke) realisatie van windparken.

Wij hebben aangetoond voor ieder onderzoeksvraagstuk een passende oplossing te kunnen vinden. Ons team aan specialisten kan u hierbij voorzien van het juiste advies en de mogelijkheden van onderzoek.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over draagvlakonderzoek onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten