Gemeente Noardeast-Fryslân

Draagvlakonderzoek gemeente Noardeast-Fryslân AZC

Werkvelden
Oplossingen

In juli 2023 besloot de gemeenteraad Noardeast-Fryslân middels een motie tot het uitvoeren van een draagvlakonderzoek onder alle inwoners naar de komst van een AZC in Dokkum. De gemeente Noard-east-Fryslân heeft onderzoeksbureau Enneüs hiervoor benaderd. Het doel van het onderzoek was om in kaart te brengen in hoeverre er draagvlak is voor de komst van een permanent AZC in Dokkum voor maximaal 250 personen.

De uitvoering ven het onderzoek voor het AZC

Samen met het college heeft Enneüs de methode van het onderzoek nader vormgegeven en de inhoud van de vragenlijst vastgesteld, waarbij er veel aandacht is geweest voor betrouwbaarheid, representativiteit en validiteit. De beoogde aanpak hebben wij gepresenteerd aan de gemeenteraad en opmerkingen suggesties en opmerkingen hieruit meegenomen. Alle inwoners van 18 jaar en ouder hebben een envelop met daarin een uitnodigingsbrief in het Nederlands, Fries en Engels, een vragenlijst en een retourenvelop ontvangen. Met de retourenvelop kon de vragenlijst geretourneerd worden. Inwoners kregen ook de kans om de vragenlijst online in te vullen. Tot slot bestond de mogelijkheid om de vragenlijst telefonisch samen met een medewerker van de helpdesk van Enneüs in te vullen.

De ruim 14.000 reacties zijn verwerkt in een rapportage en een publieksvriendelijke factsheet. Het rapport geeft inzicht in de bekendheid met het verzoek van het COA voor een AZC en de mate van draagvlak hiervoor.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wilt u meer weten over draagvlakonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 

030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten