Gemeente De Fryske Marren

Draagvlakonderzoek voor gemeente De Fryske Marren

Werkvelden
Oplossingen

In juli 2023 spraken de demissionair staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) met het college en de raad van gemeente De Fryske Marren over de opvang van asielzoekers. Tijdens deze bijeenkomst verzocht de staatssecretaris de gemeente om de openstelling van het asielzoekerscentrum in Balk te verlengen. Naar aanleiding hiervan heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren onderzoeksbureau Enneüs gevraagd om een draagvlakonderzoek uit te voeren.

De uitvoering van het onderzoek

Het doel van het draagvlakonderzoek was het meten van de mate van steun onder de inwoners van de gemeente Balk en de nabije omgeving voor een verlenging van de openstelling van het asielzoekerscentrum. De bewoners van Balk en de directe omgeving ontvingen een vragenlijst per post. Daarnaast was het ook mogelijk om de vragenlijst digitaal in te vullen. In totaal ontvingen 2203 huishoudens in Balk, Harich, Wijckel en Ruigahuizen een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Uiteindelijk hebben 1036 huishoudens de vragenlijst ingevuld. De resultaten van dit onderzoek zijn samengevat in een rapport dat de gemeenteraad inzicht geeft in de mate van steun onder de inwoners van de gemeente Balk en omliggende gebieden voor een mogelijke verlenging van de openstelling van het asielzoekerscentrum in Balk. Binnenkort zal de gemeente een besluit nemen over deze potentiële verlenging.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over draagvlakonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55 (kantoor Groningen) of 030 – 20 74 268 (kantoor Utrecht).

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten