Gemeente De Fryske Marren

Draagvlakonderzoek Asielzoekerscentrum

Werkvelden
Oplossingen

In Balk is 2016 een AZC geopend. Het was destijds de bedoeling om het AZC voor de duur van vijf jaren open te houden en daarna te sluiten en weer af te breken. Het COA heeft de gemeente De Fryske Marren gevraagd om het AZC nog twee jaren open te houden. Het is de bedoeling dat het COA in de tussentijd permanente locaties kan ontwikkelen waar de bewoners van het AZC in Balk dan naartoe kunnen gaan. De gemeente heeft destijds aan inwoners aangegeven dat het AZC na vijf jaar zou worden gesloten en afgebroken. Om het AZC eventueel nog twee jaren langer open te houden, wil de gemeente nader onderzoek doen naar het draagvlak onder de inwoners van Balk. De gemeente heeft onderzoeksbureau Enneüs gevraagd om dit draagvlakonderzoek naar het AZC uit te voeren.

Aanpak draagvlakonderzoek AZC

Voor de afstemming aangaande de opzet en uitvoering van het draagvlakonderzoek hebben we een werkgroep geformeerd waarin projectleden van Enneüs en betrokkenen van de gemeente hebben plaatsgenomen. Binnen de werkgroep is de onderzoeksopzet verder uitgewerkt.

Met de werkgroep hebben we de vragenlijst opgesteld. De vragenlijst is per post verstuurd aan de inwoners van Balk waarbij we per huishouden één vragenlijst hebben verstuurd. De huishoudens ontvingen een vragenlijstpakketje met daarin:

  • een uitnodigingsbrief
  • de schriftelijke vragenlijst
  • en een antwoordenvelop van Enneüs (waarmee de schriftelijke vragenlijsten gratis retour gestuurd kunnen worden en direct bij ons binnenkomen).

In de uitnodigingsbrief is onder meer aangegeven op welke manieren inwoners konden deelnemen aan het onderzoek. Dit kon op de volgende manieren:

  1. Via de bijgeleverde schriftelijke vragenlijst
  2. Via een QR-code
  3. Via een link naar de online vragenlijst
  4. Telefonisch. Indien inwoners liever de vragenlijst telefonisch willen laten afnemen dan kunnen ze bellen met onze helpdesk. De contactgegevens staan in de brief.

Het idee hierbij is om inwoners zoveel mogelijk te faciliteren waarbij het doel is om een zo hoog mogelijke respons te behalen. Doordat iedere huishouden een unieke code krijgt toegewezen, kunnen wij voorkomen dat zij de vragenlijst meerdere keren vullen.

De resultaten zijn na afronding van de dataverzameling door ons verwerkt in een samenvattend rapport en gepresenteerd aan de gemeente.

Meer weten?

Wilt u meer weten over draagvlakonderzoek onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten