Universiteit van Wageningen

Dataverzameling voor promotie-onderzoek

Werkvelden
Diensten

De Universiteit van Wageningen, tegenwoordig ‘Wageningen University & Research’ geheten, is in Nederland bekend als vooraanstaande universiteit op het gebied van landbouwkundig onderzoek, natuur en voedselkwaliteit. Deze universiteit voert jaarlijks diverse promotieonderzoeken uit, waarvoor data verzameld dienen te worden. Vaak gebeurt dat door promovendi zelf, maar het komt ook voor dat zij daarbij ondersteuning wensen van een onderzoeksbureau. Wij hebben de universiteit ondersteund bij de dataverzameling voor een promotieonderzoek met betrekking tot gezonde voeding.

Hiervoor hebben wij 40 personen geselecteerd (met verschillende profielkenmerken) voor deelname aan face-to-face interviews. Tijdens deze interviews werden vragen voorgelegd over voeding, de perceptie ten opzichte van gezonde en ongezonde voeding en eetpatronen. De interviews duurden een uur, waarbij de respondent ook werd gevraagd om mee te doen aan een experiment waarbij de opdrachtgever kon observeren (observatieonderzoek).

Het resultaat van deze onderzoeksopdracht waaraan was een helder inzicht in de onderzoeksthema’s en gaf de juiste input om het promotieonderzoek mee te continueren.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten