Woningstichting Wierden en Borgen

Communicatiemiddelen onderzoek

Werkvelden
Diensten
Oplossingen

Woningstichting Wierden en Borgen is een woningcorporatie met ruim 6.700 sociale huurwoningen in de gemeenten Het Hogeland, Eemsdelta, Groningen en Westerkwartier. Wierden en Borgen wordt al meer dan 100 jaar gedreven door een maatschappelijke betrokkenheid bij het wonen in het gebied dat reikt van de stad Groningen tot aan de Waddenzee. Wij zijn door Wierden en Borgen gevraagd om een onderzoek te doen naar de effectiviteit van diverse communicatiemiddelen en communicatiekanalen die ingezet worden om informatie te delen met de huurders van de woningcorporatie. De inzichten van dit communicatiemiddelenonderzoek zijn gewenst om tot mogelijke verbeteringen te komen van de communicatie tussen Woningstichting Wierden en Borgen en haar huurders.

De samenwerking met Enneüs was flexibel, snel en professioneel. Daardoor was het mogelijk om in korte tijd een goed en betrouwbaar onderzoek neer te zetten. De heldere rapportage bevat veel concrete aanknopingspunten waarmee we direct aan de slag kunnen.

Sanne Mulder – Communicatieadviseur Wierden en Borgen

Het onderzoek

Het onderzoek vond plaats onder alle huurders van Woningstichting Wierden en Borgen. Deelnemers hebben de mogelijkheid gekregen om online, maar ook schriftelijk de vragenlijst in te vullen, waarin diverse communicatiekanalen en communicatiemiddelen van Woningstichting Wierden en Borgen getoetst werden. Onder de verzending van de schriftelijke vragenlijst is een willekeurige steekproef onder huurders getrokken. Aan het onderzoek hebben meer dan 760 huurders deelgenomen, dit heeft mooie betrouwbare resultaten opgeleverd.

Woningstichting Wierden en Borgen heeft door middel van het communicatiemiddelenonderzoek waardevolle input opgehaald om de communicatie met haar huurders -waar gewenst- te verbeteren.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten