Eemland Wonen

Communicatie onderzoek

Werkvelden
Diensten

Wij zijn door woningcorporatie Eemland Wonen gevraagd om een communicatie onderzoek uit te voeren. Het onderzoek heeft betrekking op de 24 seniorenwoningen die volgens de plannen van de woningcorporatie gesloopt moeten worden. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen hoe de (vertegenwoordigers van) bewoners en oud-bewoners de communicatie van Eemland Wonen omtrent uitplaatsing hebben ervaren. De uitkomsten van dit onderzoek zijn ter zelfreflectie voor Eemland Wonen (hebben we het goed gedaan en wat kan eventueel beter?) en kunnen als verantwoording richting externe partijen worden gebruikt.

Onderzoeksbureau Enneüs is een onderzoekspartner die zorgvuldig te werk gaat. De communicatie verloopt makkelijk en de samenwerking is soepel. We zijn erg tevreden over de helder geformuleerde rapportage.

Frits van den Boomgaard, adjunct-directeur Eemland Wonen

Voor dit onderzoek zijn (vertegenwoordigers van) zowel huidige als reeds vertrokken bewoners geïnterviewd. De (oud-) bewoners zijn door middel van een brief door Eemland Wonen geïnformeerd over het aanstaande onderzoek. Wij hebben deze mensen vervolgens gebeld en een afspraak gemaakt om de diepte-interviews bij de mensen thuis af te nemen. Alle interviews zijn geanonimiseerd en op basis van de besproken thema’s uitgewerkt in een rapport.

De uitkomsten van het onderzoek zijn tijdens een interactieve sessie met de werkgroep van Eemland Wonen besproken. Op deze manier heeft Eemland Wonen in beeld gekregen wat er goed is gegaan tijdens de communicatie en waar er verbeterpunten liggen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten