Gemeente Noordoostpolder

Burgerpeiling (waar staat je gemeente)

Werkvelden
Oplossingen

Voor de gemeente Noordoostpolder voeren wij ieder jaar de Burgerpeiling (waar staat je gemeente) uit. Voor dit onderzoek maken wij gebruik van de standaard vragenlijst van VNG Realisatie. Voor de dataverzameling passen wij de zogenaamde mixed mode methode toe.

Opzet Burgerpeiling (waar staat je gemeente)

De mixed mode methode van waarbij respondenten de vragenlijst zowel online als schriftelijk kunnen invullen, genereert over het algemeen de hoogste respons. 5.000 inwoners van de gemeente ontvangen van ons een uitnodigingsbrief, de schriftelijke vragenlijst en een antwoordenvelop van Enneüs (waarmee de schriftelijke vragenlijsten gratis naar ons retour gestuurd).

In de brief staat een link naar de online vragenlijst. Iedere aangeschreven inwoner heeft tevens een unieke code gekregen waarmee de vragenlijst ingevuld kan worden. Hiermee wordt voorkomen dat respondenten de vragenlijst zowel schriftelijk als online in kunnen vullen. Inwoners die na twee weken niet hebben gereageerd, ontvangen een herinneringsbrief.

De gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven alleen het databestand met uitkomsten van ieder onderzoek te willen ontvangen.

Burgerpeiling op maat voor uw gemeente

Naar onze mening is onderzoek per definitie maatwerk. Iedere gemeente heeft eigen doelstellingen, speerpunten en een lokale context waar wij met de opzet van het onderzoek rekening mee zullen houden. Wij zullen voor aanvang van het onderzoek dan ook diverse aandachtspunten met u afstemmen. Denk hierbij aan het toevoegen van eigen maatwerkvragen (zoals vragen m.b.t. corona en de bereikbaarheid van de gemeente) en de wijze waarop de inwoners benaderd worden voor het onderzoek. Dit kunnen wij onder andere doen door inwoners een vragenlijst per post en per email op te sturen. Daarnaast werken wij veelal met een open link die geplaatst kan worden op de social media kanalen van de gemeente en op de gemeentelijke website. Hiermee vergroten we het bereik van het onderzoek.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over de Burgerpeiling, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten