Gemeente Midden-Drenthe

Burgerpeiling VNG Realisatie

Wij zijn door de gemeente Midden-Drenthe gevraagd om de Burgerpeiling uit te voeren. De Burgerpeiling is initiatief van VNG Realisatie dat bestaat uit een gevalideerde modelvragenlijst en onderzoeksmethodiek voor inwonersonderzoek. Het stelt als doel een relatie te leggen tussen enerzijds sociale buurt- en persoonskenmerken en anderzijds de beleving van de leefomgeving en de mogelijkheden van de burger om bij te dragen aan buurtparticipatie, burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Voor de uitvoering van het onderzoek hebben wij rekening gehouden met de uitgangspunten zoals deze door VNG Realisatie zijn opgesteld. Wij hebben voor de dataverzameling de zogenaamde mixed-mode methode toegepast. Deze methode, waarbij de vragenlijsten zowel schriftelijk als online kunnen worden ingevuld, genereert over het algemeen de hoogste respons.

Voor de vragenlijst hebben we gebruik gemaakt van de modelvragenlijst van KING. Deze vragenlijst bestaat uit meer dan 50 vragen over de volgende vier maatschappelijke thema’s:

  • Woon- en leefomgeving
  • Relatie inwoner-gemeente
  • Dienstverlening
  • Zorg en welzijn

De modelvragenlijst kan naar wens worden uitgebreid met de door VNG Realisatie opgestelde aanvullende modules. Vragen uit deze modules gaan dieper in op de materie van één van de maatschappelijke thema’s. Zo heeft de gemeente Midden-Drenthe ervoor gekozen om de Burgerpeiling te verdiepen op het gebied van de gemeentelijke dienstverlening. Hiervoor hebben wij de stellingen over dienstverlening met de menselijke maat toegevoegd aan de vragenlijst. De resultaten hebben wij gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage. Daarnaast zijn de resultaten gepubliceerd op Waarstaatjegemeente.nl.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten