Gemeente Noordoostpolder

Burgerpeiling VNG Realisatie

Voor de gemeente Noordoostpolder voeren wij ieder jaar de Burgerpeiling uit. Voor dit onderzoek maken wij gebruik van de standaard vragenlijst van VNG Realisatie. Voor de dataverzameling passen wij de zogenaamde mixed mode methode toe.

De mixed mode methode van waarbij respondenten de vragenlijst zowel online als schriftelijk kunnen invullen, genereert over het algemeen de hoogste respons. 5.000 inwoners van de gemeente ontvangen van ons een uitnodigingsbrief, de schriftelijke vragenlijst en een antwoordenvelop van Enneüs (waarmee de schriftelijke vragenlijsten gratis naar ons retour gestuurd).

In de brief staat een link naar de online vragenlijst. Iedere aangeschreven inwoner heeft tevens een unieke code gekregen waarmee de vragenlijst ingevuld kan worden. Hiermee wordt voorkomen dat respondenten de vragenlijst zowel schriftelijk als online in kunnen vullen. Inwoners die na twee weken niet hebben gereageerd, ontvangen een herinneringsbrief.

De gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven alleen het databestand met uitkomsten van ieder onderzoek te willen ontvangen.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten