Gemeenten Druten en Wijchen

Burger- en Ondernemerspeiling VNG Realisatie

De gemeenten Druten en Wijchen zijn op 1 januari 2018 ambtelijk gefuseerd. Om gemeentelijk beleid te kunnen monitoren en verder te ontwikkelen, wilden de gemeenten om het jaar een Burgerpeiling en een Ondernemerspeiling uit laten voeren. Wij zijn verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van deze onderzoeken. Wij hebben de onderzoeken in 2018 en in 2020 uitgevoerd.

Voor beide onderzoeken dienden de modelvragenlijsten van de Burgerpeiling en Ondernemerspeiling als uitgangspunt. Deze vragenlijst hebben wij aangevuld met diverse maatwerkvragen. Voor het onderzoek in 2020 hebben wij de vragenlijst uitgebreid met vragen over de haalbaarheid van een bioscoop in Druten. Dit sluit aan bij onze visie om onderzoekvraagstukken waar dat kan te integreren. Dus niet door nieuwe extra onderzoeken op te tuigen om een bepaald vraagstuk (zoals in dit geval de bioscoop) aan inwoners voor te leggen, maar juist door het toe te voegen aan bestaande onderzoeken zoals in dit geval de Burgerpeiling.

De uitkomsten van de Burgerpeilingen en de Ondernemerspeilingen hebben wij uitgewerkt in overzichtelijke en goed leesbare rapporten. De uitkomsten hebben wij met de gemeenten besproken waarna de gemeenten aan de slag zijn gegaan met de diverse verbeteradviezen.

De samenwerking met de gemeenten Druten en Wijchen is een mooi voorbeeld van hoe wij op meerdere vlakken gemeenten kunnen bedienen met onderzoek. Vanuit ons moederbedrijf onderzoeksbureau ZorgfocuZ zijn wij voor deze gemeenten namelijk actief met de uitvoering van de cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugdwet.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten