Gemeente Rhenen

Burger- en Ondernemerspeiling

Voor de gemeente Rhenen hebben wij de Burger- en Ondernemerspeiling uitgevoerd. Dit onderzoek is begin 2020 afgerond. Het onderzoek is op basis van de informatiebehoefte van de gemeente vormgegeven.

Opzet Burger- en Ondernemerspeiling

Voor de Ondernemerspeiling hebben wij vragen uit de extra modules ‘vergunningverlening’ en ‘menselijke maat’ toegevoegd aan de standaard vragenlijst.  Voor de Burgerpeiling hebben wij vragen uit de extra modules ‘hostmanship’ en ‘samenredzaamheid’ toegevoegd. Vanuit Enneüs hebben wij het gehele proces van drukwerk en verzending voor de gemeente verzorgd.

De contacten met Enneüs zijn heel goed geweest. Enneüs heeft ons goede terugkoppelingen gegeven over de voortgang van het onderzoek en duidelijke rapportages opgeleverd.

Marja Gerritse (Team Rhenense Publieks Balie)

Erkend onderzoekspartner van VNG Realisatie

Uw onderzoek is bij ons in goede handen. Wij zijn lid van de MOA en een erkend onderzoekspartner van VNG Realisatie en geselecteerd om Burger- en Ondernemerspeilingen voor gemeenten uit te voeren. Wij werken conform de richtlijnen die door VNG Realisatie zijn opgesteld. Daarnaast is ons kwaliteitsmanagement systeem ISO 27001 gecertificeerd. Dat betekent dat wij voldoen aan een algemene kwaliteitsstandaard (en kwaliteitsbewaking) ten behoeve van het uitvoeren van marktonderzoek.

De afgelopen jaren hebben wij diverse gemeenten geholpen met het uitvoeren van Burgerpeilingen en Ondernemerspeilingen. Dit naar grote tevredenheid van onze klanten. 

Ondernemerspeiling vanaf 2022 gestopt bij VNG Realisatie

De afgelopen jaren maakten veel gemeenten gebruik van de VNG Ondernemerspeiling om hun dienstverlening aan ondernemers te verbeteren. De opzet van dit onderzoek bleek niet goed aan te sluiten op de behoeften van veel gemeenten. VNG heeft daarom besloten om per 1 juli 2022 te stoppen met de Ondernemerspeiling.

De vragenlijsten en dataformats zijn nog steeds te gebruiken, de data kunnen vanaf 1 juli 2022 echter niet meer geupload worden op  waarstaatjegemeente.nl. De data die tot nu toe is geupload op waarstaatjegemeente.nl blijft beschikbaar.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over de Burger– en Ondernemerspeiling, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten