Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Noordwijk

Bewonersonderzoek

Werkvelden
Diensten
Oplossingen

Het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Noordwijk hebben in Noordwijk maatregelen uitgevoerd ten behoeve van de verbetering van de grondwaterhuishouding en de herinrichting van de Grent/Parallel Boulevard/Wantveld. Aanleiding hiervoor was de verhoogde grondwaterstand die onder andere is ontstaan na de aanleg van de dijk in duinconstructie en het infiltreren van regenwater in het gebied rondom de Parallel Boulevard in 2008.

Opzet bewonersonderzoek Parallel Boulevard

De uitvoering is gekoppeld aan de herinrichting van de Parallel Boulevard die door de gemeente Noordwijk is voorbereid. Hiervoor is een gecombineerd projectteam samengesteld (Rijnland en de gemeente Noordwijk) dat de uitvoering van de werkzaamheden verder coördineert. De uitvoering van de  combineerde werkzaamheden is gepland voor de periode 2019-2022. Het project heeft grote impact op de omgeving. Om deze impact te meten, heeft de ‘projectgroep Parallel Boulevard’ ons gevraagd om een bewonersonderzoek uit te voeren.


Wij hebben de samenwerking met Enneüs als zeer prettig ervaren. Ondanks een strakke planning en diverse scope wijzigingen, is er kwaliteit geleverd. De resultaten van het onderzoek hebben ons inzicht gegeven in de belangen van diverse stakeholdersgroepen, en hebben geleid tot draagvlak binnen het project.

Vincent van der Burgt – Omgevingsmanager project Parallel Boulevard

Het onderzoek was gericht op bewoners (en ondernemers) woonachtig/gevestigd in het projectgebied van de Parallel Boulevard. Met de projectgroep hebben wij een vragenlijst ontwikkeld met thema’s als de planning, ervaren hinder en communicatie. De vragenlijst is per post verstuurd aan de doelgroepen.

De uitkomsten van het onderzoek hebben wij in een overzichtelijk rapport weergegeven en gepresenteerd aan de projectgroep, de gemeente, het Hoogheemraadschap van Rijnland en andere belanghebbenden.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over bewonersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten