Woonstichting Groninger Huis

Bewonersonderzoek aardbevingsgebieden Groningen

Woonstichting Groninger Huis werkt samen met enkele andere regionale woningcorporaties samen in het aardbevingsgebied. Zij hebben een afsprakenkader met het Huurders Platform Aardbevingen Groningen (een samenwerkingsverband van de huurdersorganisaties) waarin onder meer is afgesproken dat na elk versterkingsproject een extern bewonerstevredenheidsonderzoek moet worden gehouden. Dit bewonersonderzoek in de aardbevingsgebieden hebben wij voor deze corporaties uitgevoerd.

Aanpak bewonersonderzoek aardbevingsgebieden

Het doel van dit onderzoek is tweeledig, namelijk (1) inzichten verkrijgen in hoe bewoners de versterkingsprojecten hebben ervaren en (2) aandacht hebben voor zowel de mate van tevredenheid over het proces als het eindresultaat. Wij hebben voor woonstichting Groninger Huis in juni/juli 2019 een bewonersonderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over het onderstaande versterkingsproject Pieter IJbemastraat in Appingedam, waar 34 versterkte woningen zijn opgeleverd. Bewoners hebben per post een uitnodigingsbrief, vragenlijst en antwoordenvelop ontvangen. Bewoners hadden ook de mogelijkheid om de vragenlijst online in te vullen.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over onderzoek voor woningcorporaties, inwonersonderzoek, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten