Woningstichting Wierden En Borgen

Tevredenheidsonderzoek bewoners aardbevingsgebied van zeven woningcorporaties

Zeven Groningse woningcorporaties (Acantus, Groninger Huis, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, SUW, De Delthe en Lefier) werken met elkaar samen in het Groningse aardbevingsgebied. Zij hebben een afsprakenkader met het HPAG (Huurders Platform Aardbevingen Groningen; een samenwerkingsverband van een aantal huurdersorganisaties) waarin onder meer is afgesproken dat na elk versterkingsproject een extern bewonerstevredenheidsonderzoek moet worden gehouden. Wij zijn gevraagd om dit onderzoek op te zetten en uit te voeren.

Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in hoe bewoners de versterkingsprojecten hebben ervaren. Het ging hierbij over zowel de mate van tevredenheid over het proces als het eindresultaat. Wat ging er goed? Wat kon er beter? Op welke wijze had dat beter gekund? Wat hebben bewoners gemist? Welke suggesties voor verbetering kunnen zij concreet doen? Welke overige tips kunnen zij geven? Etc. We wilden ervaringen, belevingen, percepties en aanvullende wensen boven tafel te krijgen.

Door de evaluatie vlot na de afronding van een versterkingsproject uit te voeren, konden de bewoners recente ervaringen (die dus nog vers in het geheugen lagen) met ons delen. Daarnaast ontstond er op die manier ook de mogelijkheid om bewoners nog tegemoet te kunnen komen bij eventuele aanvullende wensen of vragen die zij nog hadden.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten