Aeres Hogeschool Almere

Behoeftepeiling

Werkvelden

Talent voor groei, dat is waar Aeres Hogeschool Almere voor staat. De geschiedenis van de hogeschool ligt in het agrarisch en educatief hoger onderwijs, waarbij de onderwijsinstelling zich vandaag de dag richt op onderwijs, onderzoek en het delen en toepasbaar maken van kennis. Aeres Hogeschool kent drie faculteiten (Almere, Dronten en Wageningen) van waaruit het onderwijs en onderzoek plaatsvindt, onder meer ook opleidingen voor reeds werkende (bachelor) HO-opgeleide professionals. Voor de doelgroep reeds werkende (bachelor) HO-opgeleide professionals biedt Aeres onderwijsprogramma’s aan en ontwikkelt het met enige regelmaat nieuwe opleidingen. Voor het aanbieden van nieuwe opleidingen aan het bekostigde hoger onderwijsbestel, is een behoeftepeiling onder de (voor de specifieke studie relevante) doelgroep een belangrijk onderdeel van de macrodoelmatigheidstoets (CDHO).

Aeres Hogeschool Almere heeft ons in 2021 ingeschakeld om een behoeftepeiling op te zetten en uit te voeren die ingaat op de behoefte aan een nieuwe masteropleiding op het gebied van het bevorderen van gezond gedrag. Aeres Hogeschool Almere wil graag weten in hoeverre er in diverse maatschappelijke sectoren behoefte is aan de deeltijd masteropleiding als vorm van (na)scholing op masterniveau voor de eigen medewerkers. Voor de behoeftepeiling zijn personen werkzaam in de functie als directeur, teamleider, programmaleider of HRM met voldoende inhoudelijke kennis van werkende professionals uitgenodigd.

Wij hebben in september en oktober van 2021 de behoeftepeiling uitgevoerd. Het onderzoek betrof een kwantitatieve vragenlijst, met een aantal open vragen. De totaalrespons van het vragenlijstonderzoek was 144 deelnemers. Ook zijn er aanvullend een aantal telefonische expertinterviews afgenomen met personen werkzaam in de sectoren onderwijs, zorg en welzijn in de vereiste functie.

De onderzoeksresultaten van zowel het vragenlijstonderzoek en de telefonische gesprekken zijn gebundeld gerapporteerd in het onderzoeksrapport. Het onderzoeksrapport is gezamenlijk met een werkgroep doorgesproken. De onderzoeksresultaten zijn tevens opgeleverd in ons online dashboard en blijft nog een jaar voor Aeres Hogeschool Almere beschikbaar. De onderzoeksresultaten uit de behoeftepeiling worden onder andere gebruikt voor de macrodoelmatigheidstoets (CDHO) van de nieuwe deeltijd masteropleiding Gezond Gedrag en Leefomgeving.

De samenwerking met marktonderzoeksbureau Enneüs verliep soepel en professioneel. Enneüs dacht goed met ons mee, konden snel schakelen en hebben in korte tijd grondig onderzoek uitgevoerd ten behoeve van onze CDHO aanvraag. 

Eva Lems – Docent Voeding en Gezond Leven/Projectleider Master Gezond Gedrag & Leefomgeving

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten