Acantus

Behoefteonderzoek woningzoekenden

Acantus is een woningcorporatie met een woningbezit van ongeveer 13.000 huurwoningen in Noordoost- en Oost-Groningen. De organisatie staat voor goed en betaalbaar wonen in een prettige omgeving. Acantus heeft ons gevraagd om onderzoek te doen naar de behoeften van de woningzoekenden die bij Acantus staan geregistreerd. Daarnaast wilde Acantus graag weten hoe woningzoekenden zich oriënteren op een nieuwe woning en hoe zij wensen te communiceren met Acantus.

Om dit mogelijk te maken, zijn wij het behoefteonderzoek gestart met een gesprek met de marketing- en communicatieafdeling van Acantus om in beeld te brengen hoe woningzoekenden zich registreren, wat voor soort woningen Acantus hen aanbiedt en hoe het contact met woningzoekenden verloopt. In nauwe samenwerking is er vervolgens een vragenlijst opgesteld die via onze online enquêtetool is verzonden naar geregistreerde woningzoekenden.

Op basis van de resultaten uit het online onderzoek is er een overzichtelijk onderzoeksrapport opgesteld. In dit rapport worden de belangrijkste conclusies behandeld die ingaan op de behoeften van de doelgroep van Acantus. Op basis van het behoefteonderzoek kan Acantus de dienstverlening en de communicatie verder verbeteren. Daarnaast wordt Acantus succesvoller in het matchen van vraag en aanbod.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten