Woonservice

Behoefte & woonwensen onderzoek

Werkvelden
Oplossingen

Woonservice is een ambitieuze woningcorporatie met iets minder dan 6000 woningen in Drenthe en Groningen. De afgelopen jaren is het aantal woningzoekenden bij Woonservice flink gestegen. Daarom heeft woningcorporatie Woonservice aan ons gevraagd om een woonwensenonderzoek uit te voeren onder haar woningzoekenden. Hierin hebben wij onder andere onderzocht waarom de woningzoekenden een verhuiswens hadden, wanneer ze wilden verhuizen en waar ze naar op zoek waren.

Aanpak woonwensenonderzoek woningcorporatie Woonservice

Meer dan 600 woningzoekenden hebben online aan het onderzoek deelgenomen en vragen beantwoord over hun huidige (woon)situatie en verhuiswens. De onderzoeksresultaten hebben wij in een onderzoeksrapport opgetekend en toegelicht, waarna wij tijdens een interpretatiesessie met Woonservice tot een duiding van de resultaten zijn gekomen en de meest opvallende inzichten hebben besproken.

Ik heb Enneüs ervaren als een professioneel onderzoeksbureau. Er wordt goed meegedacht en vlot geanticipeerd op nieuwe vragen en inzichten. Wij zijn zeer tevreden over het resultaat.

Ellen Stevens, manager Klant & Markt, Woonservice

Zo werd bijvoorbeeld duidelijk dat 60% van de woningzoekenden van Woonservice een actieve verhuiswens heeft; zij vooral wilden verhuizen vanwege persoonlijke omstandigheden en ruim de helft van de woningzoekenden graag binnen een half jaar wilde verhuizen. Het behoefteonderzoek heeft Woonservice een goed beeld gegeven van haar woningzoekenden en zij heeft nieuwe inzichten opgedaan om hen zo snel mogelijk aan een passende woning te helpen.

Kunnen wij u van dienst zijn?

Wilt u meer weten over woonwensenonderzoek, onderzoek voor woningcorporaties, onze aanpak of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp en laat u overtuigen van onze meerwaarde.

U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten