Rijksuniversiteit Groningen

Alumnionderzoek Faculteit der Letteren Rijksuniversiteit Groningen

De Faculteit der Letteren is binnen de Rijksuniversiteit Groningen een grote en belangrijke faculteit, en heeft ons gevraagd een alumnionderzoek uit te voeren. Ruim 5.000 studenten en 700 medewerkers ervaren aan deze faculteit een gevarieerd onderwijsaanbod, dat bestaat uit 16 bacheloropleidingen en meer dan 40 mastertracks. Op internationaal gebied vindt er onderzoek plaats op het gebied van archeologie, cultuurstudies, geschiedenis, internationale betrekkingen, journalistiek, letter- en taalkunde.

Om na te kunnen gaan in hoeverre opleidingen relevant en passend zijn voor de loopbaanprofielen en -paden van haar alumni, heeft de faculteit ons gevraagd een onderzoek uit te voeren. Door een nauwe samenwerking met de faculteit, waarbij de afzonderlijke clusters en opleidingen mee konden denken, zijn we gekomen tot een vragenlijst die aansluit bij de informatiebehoefte van de faculteit. Deze vragenlijst is vervolgens onder bijna 13.000 alumni van de faculteit verspreid, waarbij we ervaringen en feedback ophaalden over de gevolgde opleiding, de faculteit en de universiteit, maar ook inzicht verkregen in de loopbaan en ontwikkelde competenties van de alumnus.

De resultaten zijn gepresenteerd in ons online dashboard, waar door middel van filters specifieke resultaten verkregen kunnen worden naar bijvoorbeeld afstudeerjaar, opleiding of behaalde academische graad. Met de verschillende clusters en opleidingen wordt op basis van deze resultaten toegewerkt naar concrete verbeterplannen voor de faculteit.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten