Rijksuniversiteit Groningen – Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Advies marktbenadering primair en voortgezet onderwijs

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is sterk in onderzoek en onderwijs op het gebied van gedrag, denken, leren en samenleven van mensen. In de GMW-studie sociologie wordt bestudeerd hoe mensen met elkaar samenleven en wat daarin soms misgaat.

Eén van de zaken die misgaat is bijvoorbeeld pestgedrag door kinderen op de basisschool en in (de onderbouw van) het voortgezet onderwijs. De vakgroep sociologie zet zich met haar onderzoek in om meer te leren over dit verschijnsel. Onder meer door concrete programma’s voor sociale veiligheid te ontwikkelen. Wij zijn gevraagd om mee te denken en advies te geven over de wijze waarop deze programma’s zo goed mogelijk kunnen aansluiten bij de behoeften van scholen uit het primair en voortgezet onderwijs.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten