MFG DE Kompenije en de gemeente Heerenveen

Onderzoek naar de levensvatbaarheid van het multifunctionele centrum in Jubbega

Stichting Multi Funktioneel Gebouw De Kompenije (vanaf hier: MFG) heeft tot doel het in stand houden en exploiteren van een multifunctioneel gebouw, voor het organiseren van diverse activiteiten op het gebied van educatie, opvang, welzijn, zorg, vrijetijdsbesteding, ontspanning en sport, die een bijdrage leveren aan de gemeenschapszin en leefbaarheid van Jubbega en Hoornsterzwaag. De Stichting kent al langere tijd een lastige exploitatie. Er is leegstand, huurders trekken zich terug, minder sport, waardoor de Stichting de laatste jaren rode cijfers schrijft en ondanks een veelvoud aan pogingen van belanghebbenden blijkt het lastig om deze tendens om te draaien. Vanuit onderzoeksbureau Enneüs hebben wij in opdracht van het MFG en de gemeente Heerenveen onderzoek gedaan naar welke mogelijkheden de Stichting MFG Jubbega heeft om de exploitatie van de MFG de Kompenije gezond te krijgen en te behouden.

Onderzoeksaanpak

Om antwoord te kunnen geven op het toekomstperspectief van het MFG hebben wij onderzoek gedaan naar de feitelijke omstandigheden en dit aangevuld met subjectieve inzichten (beleving, behoeften etc.) van de diverse stakeholders. We hebben onderzoek gedaan naar de kansen en bedreigingen en we hebben de de exploitatie doorgelicht.

De volgende methoden van onderzoek hebben we toegepast:

  • Documentanalyse (jaarrapportages, deelnameovereenkomsten en reeds uitgevoerde analyses door het MFG);
  • Deskresearch naar best practices;
  • Interviews met stakeholders zoals het bestuur, verhuurder accolade en enkele gebruikers.

De onderzoeksresultaten zijn opgeleverd en besproken met het MFG en de gemeente Heerenveen. Zie ook deze publicatie in de Heerenveense Courant.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten