Wetterskip Fryslân

Communicatie onderzoek

Wij zijn door Wetterskip Fryslân gevraagd om een onderzoek te doen naar het effect van externe communicatie onder haar stakeholders. Eén van de doelen is om inzicht te krijgen in de wijze waarop de dialoog met de stakeholders verder geoptimaliseerd kan worden. Het onderzoek wordt ingericht als een 0-meting om herhaalonderzoek mogelijk te maken. 

Voor dit onderzoek hanteerden wij een op maat gerichte aanpak per stakeholder. Aan de stakeholders werd een vragenlijst voorgelegd die grotendeels gelijk is voor alle stakeholders, eventueel aangevuld met stakeholder specifieke vragen. Voor het opstellen van de vragenlijsten hebben wij gebruik gemaakt van theoretische onderbouwing alsmede onze ervaring met referentieprojecten.

Stakeholders zijn onder meer gemeenten, provincies, burgers, scholieren/studenten, bedrijven en agrariërs. Per stakeholder is een methode van dataverzameling gekozen. Denk hierbij aan mixed mode (schriftelijke en online afname van vragenlijst), onderzoek op locatie, telefonische en face-to-face interviews. Het onderzoek is ingericht als 0-meting en zal periodiek worden herhaald om ontwikkelingen in de effecten te kunnen vastleggen.

De resultaten van het onderzoek hebben wij in een overzichtelijke rapport opgeleverd en gepresenteerd aan Wetterskip Fryslân.

Voorbeeldcases

Hieronder vindt u nog meer voorbeeldprojecten.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten