Author Archives: Iris

 1. Werkdruk: de werknemer onder druk

  Leave a Comment

  Werkdruk is een groot probleem voor tal van organisaties. Vandaag publiceerde Nu.nl er nog een artikel over. In verschillende sectoren is sprake van toenemend verzuim en personeelstekort. Ook in de zorg zien we deze thema’s steeds weer terugkeren.

  Zicht op de werkdruk bij uw organisatie

  Een hoge werkdruk leidt naast een verzuim tot verminderd werkplezier. Er wordt niet voor niets gezegd dat blije medewerkers zorgen voor blije cliënten. Medewerkers zijn het visite kaartje van de organisatie. Als zij ongelukkig zijn, heeft dit direct invloed op cliënten en andere betrokken. Het is daarom erg belangrijk om een (te) hoge werkdruk op tijd te signaleren en daarop in te spelen.

  Wat kunnen wij voor u betekenen?

  Werkdruk is slechts één van de vraagstukken die in organisaties spelen aan de kant van zowel medewerkers als bestuur. Hoe staat het met de werkdruk in uw organisatie? En zijn uw medewerkers van mening dat er genoeg aandacht is voor de werk-privébalans? Wordt er voldoende aandacht besteed aan agressie en geweld op de werkvloer?

  Bovenstaande zijn slechts voorbeelden van thema’s die aan bod (kunnen) komen in een medewerkersonderzoek bij Enneüs. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Enneüs op het gebied van medewerkersonderzoek? Neem dan contact op met onze collega Robbert Klein Koerkamp. U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt met ons onderzoeksbureau bellen op 050 71 15 255 (locatie Groningen) of 030 – 20 74 268 (locatie Utrecht).

 2. Onderzoek afvalinzamelingsbeleid

  Leave a Comment

  Gemeente Noordenveld gebruikt input van inwoners om het afvalinzamelingsbeleid zo goed mogelijk in te richten. Hiertoe heeft de gemeente eerder in 2015 en in 2018 de meningen en ervaringen van inwoners opgehaald. Op basis van de resultaten uit deze metingen zijn keuzes gemaakt voor een nieuw afvalinzamelingsbeleid. In 2022 is er wederom een onderzoek afvalinzamelingsbeleid uitgevoerd.

  Ervaringen van inwoners met het huidige afvalinzamelingsbeleid

  In 2022 heeft gemeente Noordenveld, onderzoeksbureau Enneüs benaderd om een derde meting uit te voeren in het kader van het onderzoek naar het afvalinzamelingsbeleid. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de ervaringen, meningen en houdingen ten aanzien van het huidige afvalinzamelingsbeleid. Naast terugblikken wil de gemeente Noordenveld doorgronden hoe inwoners tegen nieuwe inzamelingsopties aankijken. De inzichten uit dit onderzoek worden meegenomen in de (her)inrichting van de afvalinzameling om haar inwoners zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

  Opzet onderzoek afvalinzamelingsbeleid

  Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek waarbij inwoners (vanaf 18 jaar) op huishoudniveau zowel schriftelijk als online zijn benaderd. Niet elk huishouden heeft een uitnodiging ontvangen. Op basis van een aselecte steekproef zijn de genodigde huishoudens geselecteerd.

  Resultaten vergelijken

  In 2015 en 2018 heeft gemeente Noordenveld soortgelijke onderzoeken uit laten voeren. Doordat het vragenlijstonderzoek in 2018 in grote lijnen dezelfde uitgangspunten had als het huidige onderzoek, waren er vergelijkingen tussen beide metingen mogelijk. Dit geeft de gemeente waardevolle inzichten om te evalueren en vooruit te blikken.

  Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

  Wilt u meer weten over evaluatieonderzoek en onze aanpak, of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem gerust contact op met onze collega Martin Bloem en laat u overtuigen van onze meerwaarde.
  U kunt ons ook bereiken via ons contactformulier of u kunt ons bellen op 050 – 711 52 55.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten