Author Archives: Enneus

 1. ‘Welstandscommissie heeft grote waarde’ – onderzoek gemeente Heemstede uitgevoerd door Enneüs

  Leave a Comment

  In 2019 heeft de gemeenteraad van Heemstede besloten de wenselijkheid en de vorm van welstandsbeleid voor heel Heemstede te evalueren en hierbij ook de inwoners te betrekken, zodat duidelijk wordt welke mate van welstand in Heemstede gewenst is. De evaluatie moest informatie vanuit relevante doelgroepen opleveren, over de (on)wenselijkheid van nieuw welstandsbeleid. De enquête moest antwoord geven op de vragen:

  • Hoe wordt het welstandsbeleid in Heemstede ervaren?
  • Hoe wordt de welstandscommissie in Heemstede ervaren?
  • Vindt men in Heemstede het welstandsbeleid en de welstandscommissie noodzakelijk?

  Vanuit onderzoeksbureau Enneüs hebben wij dit onderzoek voor de gemeente Heemstede uitgevoerd. Wij hebben onderzoek uitgevoerd onder ervaringsdeskundigen zoals architecten, bouwkundig adviesbureaus, aannemers en inwoners die na 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingediend. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels aan de gemeente gerapporteerd. Zie hier een recente publicatie in het Haarlems Dagblad.

 2. Wat vindt de zorggebruiker? 150.000 reviews op ZorgkaartNederland over zorginstellingen geanalyseerd door ons moederbedrijf ZorgfocuZ

  Leave a Comment

  Hoe bepaal je naar welke zorgorganisatie je gaat? Op basis van mening van anderen? Cijfermatige beoordelingen van consumenten en gebruikers lijken steeds meer gebruikt te worden om keuzes te maken in de producten, diensten of zorg die je afneemt. In Nederland is ZorgkaartNederland hier koploper in en sinds kort is onderzoeksbureau ZorgfocuZ (het moederbedrijf van Enneüs) een door ZorgkaartNederland erkend meetbureau voor het verzamelen van cliëntervaringen die op ZorgkaartNederland gedeeld kunnen worden.

  ZorgkaartNederland wordt door diverse partijen (zorginstellingen, verzekeraars, zorgconsumenten etc.) steeds meer omarmd als het landelijke platform voor patiëntwaarderingen. Zo zal de verpleeghuissector vanaf 2021 tevredenheid gaan meten via de vragenlijst van ZorgkaartNederland. ZorgfocuZ levert graag haar bijdrage met 1) het verzamelen van waarderingen voor individuele zorginstellingen uit diverse sectoren en 2) resultaten onder de aandacht brengen bij het brede publiek met actuele analyses.

  Onze collega Patrick Plattje van ZorgfocuZ heeft maar liefst 150.000 openbare waarderingen van ZorgkaartNederland nader geanalyseerd. De analyses geven inzicht in hoe goed de zorg gewaardeerd wordt door haar gebruikers. Lees meer over het onderzoek en de resultaten op de website van ZorgfocuZ.

 3. Diverse onderzoeken voor de Rijksuniversiteit Groningen succesvol afgerond

  Leave a Comment

  In het eerste deel van 2020 hebben we een aantal uitdagende opdrachten mogen uitvoeren voor de Rijksuniversiteit Groningen. We deden begin dit jaar onderzoek op facultair niveau, onder meer voor de faculteit GGW, maar ook op corporate niveau waren we actief.

  Allereerst deden we een opdracht voor de afdeling Corporate Communicatie van de Rijksuniversiteit onderzoek onder nationale en internationale studenten. Het betrof hier zowel bachelor als master studenten, bij wie we onder meer nagingen wat zij belangrijk vinden in het keuzeproces en welke overwegingen zij maken om tot een uiteindelijke keuze te komen. Maar ook welke andere overwegingen zij tegenkomen in het oriëntatie- en keuzeproces. Enkele duizenden (potentiële) studenten vulden een vragenlijst in, waardoor we een breed en compleet overzicht kregen over de onderzoeksonderwerpen.

  “Enneüs is een zeer prettige en professionele partner!”

  Rutger Brood – Digital Marketing Coördinator Rijksuniversiteit Groningen

  Daarnaast voerden we voor het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de Rijksuniversiteit Groningen een tevredenheidsonderzoek uit. Het CIT ondersteunt en faciliteert wetenschappelijk onderzoek en universitair onderwijs met data- en IT-oplossingen. Dat doet het voor de gehele universiteit, dus naast de studenten ook voor alle medewerkers die de RUG kent. We vroegen, met een online vragenlijst, aan alle ca. 16.000 medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen hun feedback aangaande hun ervaringen met (de dienstverlening en ondersteuning van) het CIT. Dit vormde de basis om tot concrete verbeterplannen te komen voor verschillende afdelingen binnen het CIT.

  “De persoonlijke benadering, het aanstekelijk enthousiasme en de flexibele opstelling maakte de samenwerking zeer prettig en doeltreffend.”

  Willemieke Baan – Beleidsontwikkelaar Kwaliteitsmanagement Rijksuniversiteit Groningen
 4. Face-to-face onderzoek weer mogelijk met MOA-richtlijn voor 1,5 meter marktonderzoek

  Leave a Comment

  MOA heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor face-to-face onderzoek per 11 mei 2020. Als onderzoeksbureau houden we ons aan deze richtlijnen. MOA geeft hierin het volgende aan:

  “De versoepeling van de coronamaatregelen per 11 mei betekent dat face-to-face onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief, weer mogelijk is. Met een pakket voorzorgsmaatregelen, om besmetting te voorkomen, kunnen de onderzoek- en selectiebureaus weer respondenten uitnodigen en bezoeken. De richtlijn geeft handvatten voor het face-to-face onderzoek proces van selectie, ontvangst tot en met uitvoering van het marktonderzoek. Hiermee is face-to-face onderzoek weer goed mogelijk.

  Het primaire doel van de richtlijn is het bieden van houvast aan onderzoekers, interviewers, respondenten en opdrachtgevers, zodat zij zich veilig en op hun gemak voelen bij het uitvoeren van-, deelnemen aan- en opdracht geven tot face-to-face marktonderzoek in alle verschijningsvormen. Tegelijkertijd moet deze richtlijn de kwaliteit van face-to-face marktonderzoek borgen.

  De richtlijn is geen strak, vaststaand protocol waar de bureaus die dit type onderzoek uitvoeren zich aan moeten houden. Onderzoekers en locaties zullen uiteindelijk zelf invulling moeten geven aan de uitvoering van deze richtlijn en die invulling is afhankelijk van de specifieke situatie op een locatie of juist daarbuiten. De RIVM-richtlijnen zijn daarbij altijd leidend.

  Klik hier voor alle informatie en het downloaden van de MOA-richtlijn voor 1,5 meter marktonderzoek.

  Totstandkoming richtlijn
  Deze richtlijn is opgesteld in overleg met de MOA Taskforce 1,5 meter onderzoek. Hierin zaten diverse belanghebbenden uit de face-to-face marktonderzoekspraktijk, van zowel opdrachtgeverszijde als van bureauzijde.

  Deze richtlijn zal worden aangepast als specifieke situaties daarom vragen. Middels een speciale commissie zal de MOA deze 1,5 meter richtlijn actualiseren in het geval de lockdown op relevante onderdelen verder wordt versoepeld of weer wordt geïntensiveerd.”

 5. Dienstverlening Enneüs gaat ook op afstand gewoon door!

  Leave a Comment

  Beste relatie,

  In deze onwerkelijke tijden, informeren wij u graag over hoe wij ook de komende maanden voor u klaar staan.

  Sinds de coronacrisis hebben wij passende maatregelen genomen om een goede balans te vinden tussen (1) de continuïteit van onze onderzoekwerkzaamheden en (2) het zo veilig mogelijk doorwerken voor onze medewerkers. Wij volgen uiteraard de richtlijnen van de overheid/RIVM.

  Wij begrijpen dat het verrichten van onderzoek voor u niet altijd hoogste prioriteit zal hebben. Sommige organisaties kiezen er dan ook voor om de geplande onderzoeken uit te stellen. Daarnaast zijn er (gelukkig) ook genoeg klanten die bestaande onderzoeken wel kunnen en willen continueren. Wij zien dat het uitvoeren van deze onderzoeken veelal nog prima via de bekende methoden uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan het versturen van vragenlijsten per post/email of het uitvoeren van telefonische interviews. Wij merken zelfs een hogere respons op onze onderzoeken, waarschijnlijk omdat veel mensen nu thuis zijn.

  Voor projecten waarbij een persoonlijk contact gepland stond, bijvoorbeeld face-to-face interviews, hebben wij afspraken gemaakt met onze klanten om te kijken wat wel mogelijk is. Het uitvoeren van een telefonisch onderzoek blijkt hierbij een goed alternatief.

  Qua afstemming merken wij dat met het gebruik van bijvoorbeeld Skype, Zoom en Microsoft Teams heel goed te communiceren is met onze klanten. Het is via deze tools ook mogelijk om bestanden met elkaar te delen en met elkaar te bespreken. Feitelijk mist alleen nog de persoonlijke handdruk, voor de rest is nog veel mogelijk. Gelukkig maar!

  Heeft u vragen over onderzoeksmogelijkheden, neem gerust contact met ons op via 050 – 711 52 55 of via ons contactformulier. Wij zijn u graag van dienst.

  Hartelijke groet & veel succes gewenst met de situatie!


  Arjan Rozema
  Algemeen Manager Enneüs
  (ook namens alle collega’s van Enneüs)

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten