Author Archives: Enneus

 1. Face-to-face onderzoek weer mogelijk met MOA-richtlijn voor 1,5 meter marktonderzoek

  Leave a Comment

  MOA heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor face-to-face onderzoek per 11 mei 2020. Als onderzoeksbureau houden we ons aan deze richtlijnen. MOA geeft hierin het volgende aan:

  “De versoepeling van de coronamaatregelen per 11 mei betekent dat face-to-face onderzoek, zowel kwantitatief als kwalitatief, weer mogelijk is. Met een pakket voorzorgsmaatregelen, om besmetting te voorkomen, kunnen de onderzoek- en selectiebureaus weer respondenten uitnodigen en bezoeken. De richtlijn geeft handvatten voor het face-to-face onderzoek proces van selectie, ontvangst tot en met uitvoering van het marktonderzoek. Hiermee is face-to-face onderzoek weer goed mogelijk.

  Het primaire doel van de richtlijn is het bieden van houvast aan onderzoekers, interviewers, respondenten en opdrachtgevers, zodat zij zich veilig en op hun gemak voelen bij het uitvoeren van-, deelnemen aan- en opdracht geven tot face-to-face marktonderzoek in alle verschijningsvormen. Tegelijkertijd moet deze richtlijn de kwaliteit van face-to-face marktonderzoek borgen.

  De richtlijn is geen strak, vaststaand protocol waar de bureaus die dit type onderzoek uitvoeren zich aan moeten houden. Onderzoekers en locaties zullen uiteindelijk zelf invulling moeten geven aan de uitvoering van deze richtlijn en die invulling is afhankelijk van de specifieke situatie op een locatie of juist daarbuiten. De RIVM-richtlijnen zijn daarbij altijd leidend.

  Klik hier voor alle informatie en het downloaden van de MOA-richtlijn voor 1,5 meter marktonderzoek.

  Totstandkoming richtlijn
  Deze richtlijn is opgesteld in overleg met de MOA Taskforce 1,5 meter onderzoek. Hierin zaten diverse belanghebbenden uit de face-to-face marktonderzoekspraktijk, van zowel opdrachtgeverszijde als van bureauzijde.

  Deze richtlijn zal worden aangepast als specifieke situaties daarom vragen. Middels een speciale commissie zal de MOA deze 1,5 meter richtlijn actualiseren in het geval de lockdown op relevante onderdelen verder wordt versoepeld of weer wordt geïntensiveerd.”

 2. Dienstverlening Enneüs gaat ook op afstand gewoon door!

  Leave a Comment

  Beste relatie,

  In deze onwerkelijke tijden, informeren wij u graag over hoe wij ook de komende maanden voor u klaar staan.

  Sinds de coronacrisis hebben wij passende maatregelen genomen om een goede balans te vinden tussen (1) de continuïteit van onze onderzoekwerkzaamheden en (2) het zo veilig mogelijk doorwerken voor onze medewerkers. Wij volgen uiteraard de richtlijnen van de overheid/RIVM.

  Wij begrijpen dat het verrichten van onderzoek voor u niet altijd hoogste prioriteit zal hebben. Sommige organisaties kiezen er dan ook voor om de geplande onderzoeken uit te stellen. Daarnaast zijn er (gelukkig) ook genoeg klanten die bestaande onderzoeken wel kunnen en willen continueren. Wij zien dat het uitvoeren van deze onderzoeken veelal nog prima via de bekende methoden uitgevoerd kunnen worden. Denk hierbij aan het versturen van vragenlijsten per post/email of het uitvoeren van telefonische interviews. Wij merken zelfs een hogere respons op onze onderzoeken, waarschijnlijk omdat veel mensen nu thuis zijn.

  Voor projecten waarbij een persoonlijk contact gepland stond, bijvoorbeeld face-to-face interviews, hebben wij afspraken gemaakt met onze klanten om te kijken wat wel mogelijk is. Het uitvoeren van een telefonisch onderzoek blijkt hierbij een goed alternatief.

  Qua afstemming merken wij dat met het gebruik van bijvoorbeeld Skype, Zoom en Microsoft Teams heel goed te communiceren is met onze klanten. Het is via deze tools ook mogelijk om bestanden met elkaar te delen en met elkaar te bespreken. Feitelijk mist alleen nog de persoonlijke handdruk, voor de rest is nog veel mogelijk. Gelukkig maar!

  Heeft u vragen over onderzoeksmogelijkheden, neem gerust contact met ons op via 050 – 711 52 55 of via ons contactformulier. Wij zijn u graag van dienst.

  Hartelijke groet & veel succes gewenst met de situatie!


  Arjan Rozema
  Algemeen Manager Enneüs
  (ook namens alle collega’s van Enneüs)

 3. Vanaf 1 mei aanlevermodule Wmo Cliëntervaringsonderzoek weer open

  Leave a Comment

  Het ministerie van VWS heeft net als vorig jaar aan onderzoeksbureau Enneüs opdracht gegeven om in 2020 de verwerking van de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019 te verzorgen. De aanlevermodule voor het Wmo cliëntervaringsonderzoek is per 1 mei 2020 weer open.

  Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van cliënten die een Wmo-voorziening ontvangen. Deze gegevens moeten zij ook jaarlijks aanleveren. Als gemeenten hier toestemming voor geven, worden deze gegevens doorgeleverd aan gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente. Op deze site kunt u de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek van verschillende gemeenten en regio’s met elkaar vergelijken.

  Via deze website www.aanleveringwmo.nl kunnen de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek over 2019 aangeleverd worden. Hier vindt u tevens meer informatie over de aanleveringsverplichting en de aanpassingen die gedaan zijn in verband met de corona crisis.

 4. Nieuwe eisen klanttevredenheidsonderzoeken UWV voor re-integratiebedrijven

  Leave a Comment

  Re-integratiebedrijven die een Raamovereenkomst Inkoopkader 2016-2020 hebben met UWV voor het uitvoeren van re-integratiedienstverlening onder het perceel ‘Werkfit maken’ of het perceel ‘Naar werk’, zijn verplicht om periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit te laten voeren over de beëindigde dienstverlening. Vanuit Enneüs voeren wij deze onderzoeken inmiddels voor meer dan 100 re-integratiebedrijven uit. Recentelijk zijn de nieuwe eisen van het onderzoek gepubliceerd. Zie deze link voor meer informatie.

 5. Klantonderzoek en Marktonderzoek Bibliotheken Noordwest Veluwe

  Leave a Comment

  Wij hebben een gecombineerd onderzoek uitgevoerd voor de bibliotheken in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Zowel een marktonderzoek onder niet-leden als een klantenonderzoek voerden we uit, waardoor we mooie vergelijkingen konden maken in de verschillen die er zijn qua naamsbekendheid, bekendheid met het aanbod van de bibliotheken en het imago van de bibliotheekvoorziening in de gemeenten.

  Meer informatie over dit uitdagende project vindt u op deze pagina.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten