Author Archives: Enneus

 1. ‘Gemeente Hardenberg moet inwoners beter betrekken bij ruimtelijke projecten’ – onderzoek rekenkamercommissie uitgevoerd door Enneüs

  Leave a Comment

  De gemeente Hardenberg moet haar inwoners beter betrekken bij ruimtelijke projecten, zo concludeert de rekenkamercommissie op basis van onderzoek dat zij liet uitvoeren door ons. In navolging van deze uitkomst heeft de rekenkamercommissie besloten een vinger aan de pols te houden bij de uitvoering van het eerstvolgende project binnen de gemeente. Zo moet er in de toekomst meer aandacht worden besteed aan het documenteren van de communicatieplannen en het tijdig informeren van de bewoners.

  Wij onderzochten de communicatie en participatie bij vier afgeronde projecten binnen de gemeente Hardenberg. Daarnaast voerden we een documentstudie uit en interviewden de projectleiders, plaatselijk belang en de bewoners van de projectgebieden. Op basis van de analyse kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat bewoners niet altijd adequaat werden geïnformeerd over de ontwikkelingen van deze projecten. Ook is er sprake geweest van ‘de schijn van inspraak’: bewoners konden hun mening en advies geven over de projectplannen, maar met deze input werd vervolgens niets gedaan. Dit heeft geleid tot ontevredenheid onder bewoners en plaatselijk belang. Plannen omtrent de projectcommunicatie werden in het algemeen niet vastgelegd in schriftelijke documentatie.

  Wij hebben onze bevindingen gedeeld in een tweedelige onderzoeksrapportage en een sheet met concrete tips voor de gemeente. Daarin wordt onder meer geadviseerd om de plannen vast te leggen in een communicatieplan en om meer transparant te communiceren over de ontwikkelingen. De Stentor en Hardenbergnu schreven ook over dit onderzoek. In de raadsvergadering van 15 december 2020 (vanaf minuut 15) werd het rapport toegelicht door één van de onderzoekers en zeer positief ontvangen door de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft verklaard de aanbevelingen ter harte te nemen. Bij de aankomende oplevering van windpark Bergentheim zal de rekenkamercommissie een vinger aan de pols houden om te zien of de adviezen in de praktijk adequaat worden geïmplementeerd.

  Voor onderzoeksrapportage deel 1 klik hier, voor onderzoeksrapportage deel 2 klik hier en voor de sheet met concrete tips voor de gemeente klik hier.

 2. Gebruikersonderzoek voor acht woningcorporaties

  Leave a Comment

  Begin november 2020 startten we met een uitdagend onderzoek voor Woningcorporatie Actium, Woningstichting De Volmacht, Domesta wooncorporatie, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woonconcept en Woonservice en hun 12 huurdersorganisaties. Eind april 2020 lanceerden deze acht Drentse woningcorporaties namelijk Thuiskompas, een nieuwe website waar woningzoekenden terecht kunnen voor het zoeken naar een huurhuis.

  Tijdens het onderzoek vragen we inwoners van Drenthe en omstreken er naar in hoeverre zij Thuiskompas kennen, onder gebruikers doen we een gebruikersonderzoek. We gaan na wat hun ervaringen zijn; wat gaat er goed, maar ook: wat kan er nog beter?

  Onder meer besteedde het Dagblad van het Noorden aandacht aan het onderzoek. Resultaten worden in december 2020 verwacht.

 3. Toukomstprojecten ruim 12.500 keer beoordeeld!

  Leave a Comment

  Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8 (ontwerpbureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur) en organisaties uit de provincie Groningen. Met Toukomst willen de initiatiefnemers bouwen aan projecten voor de toekomst van Groningen. Voor de uitvoering van deze projecten is 100 miljoen euro beschikbaar. De projecten die uiteindelijk zullen worden uitgevoerd, worden gekozen door een beoordelingscommissie en de Groningse bevolking. Enneüs heeft meegewerkt aan dit initiatief door de beoordelingen van bewoners in een samenvattend rapport te bundelen.

  Wat gebeurt er met de beoordelingen?

  Op 22 september presenteerde Toukomst 59 projecten die zijn bedacht door inzenders en meedenkers van de meer dan 900 Toukomstideeën. Tot en met 4 oktober hebben inwoners van Groningen hun mening gegeven over deze projecten. Elke Groninger, van jong tot oud, kon op de website en via een aparte Toukomst huis-aan-huiskrant de verschillende projecten beoordelen. In totaal zijn er meer dan 30.000 beoordelingen van ongeveer 6000 Groningers binnen gekomen.

  De beoordelingen worden meegegeven aan het Toukomstpanel. Dit panel maakt de komende periode een advies over de besteding van de 100 miljoen euro die voor Toukomst beschikbaar is. Om alle beoordelingen op een rijtje te zetten, is onafhankelijk onderzoeksbureau Enneüs ingeschakeld. Het rapport dat Enneüs heeft gemaakt is op 20 oktober aan het panel overhandigd. Het panel geeft uiteindelijk een advies aan het bestuur over de uit te voeren projecten.

  Het rapport is terug te vinden op de website van Toukomst.

 4. ‘Welstandscommissie heeft grote waarde’ – onderzoek gemeente Heemstede uitgevoerd door Enneüs

  Leave a Comment

  In 2019 heeft de gemeenteraad van Heemstede besloten de wenselijkheid en de vorm van welstandsbeleid voor heel Heemstede te evalueren en hierbij ook de inwoners te betrekken, zodat duidelijk wordt welke mate van welstand in Heemstede gewenst is. De evaluatie moest informatie vanuit relevante doelgroepen opleveren, over de (on)wenselijkheid van nieuw welstandsbeleid. De enquête moest antwoord geven op de vragen:

  • Hoe wordt het welstandsbeleid in Heemstede ervaren?
  • Hoe wordt de welstandscommissie in Heemstede ervaren?
  • Vindt men in Heemstede het welstandsbeleid en de welstandscommissie noodzakelijk?

  Vanuit onderzoeksbureau Enneüs hebben wij dit onderzoek voor de gemeente Heemstede uitgevoerd. Wij hebben onderzoek uitgevoerd onder ervaringsdeskundigen zoals architecten, bouwkundig adviesbureaus, aannemers en inwoners die na 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ingediend. De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels aan de gemeente gerapporteerd. Zie hier een recente publicatie in het Haarlems Dagblad.

 5. Wat vindt de zorggebruiker? 150.000 reviews op ZorgkaartNederland over zorginstellingen geanalyseerd door ons moederbedrijf ZorgfocuZ

  Leave a Comment

  Hoe bepaal je naar welke zorgorganisatie je gaat? Op basis van mening van anderen? Cijfermatige beoordelingen van consumenten en gebruikers lijken steeds meer gebruikt te worden om keuzes te maken in de producten, diensten of zorg die je afneemt. In Nederland is ZorgkaartNederland hier koploper in en sinds kort is onderzoeksbureau ZorgfocuZ (het moederbedrijf van Enneüs) een door ZorgkaartNederland erkend meetbureau voor het verzamelen van cliëntervaringen die op ZorgkaartNederland gedeeld kunnen worden.

  ZorgkaartNederland wordt door diverse partijen (zorginstellingen, verzekeraars, zorgconsumenten etc.) steeds meer omarmd als het landelijke platform voor patiëntwaarderingen. Zo zal de verpleeghuissector vanaf 2021 tevredenheid gaan meten via de vragenlijst van ZorgkaartNederland. ZorgfocuZ levert graag haar bijdrage met 1) het verzamelen van waarderingen voor individuele zorginstellingen uit diverse sectoren en 2) resultaten onder de aandacht brengen bij het brede publiek met actuele analyses.

  Onze collega Patrick Plattje van ZorgfocuZ heeft maar liefst 150.000 openbare waarderingen van ZorgkaartNederland nader geanalyseerd. De analyses geven inzicht in hoe goed de zorg gewaardeerd wordt door haar gebruikers. Lees meer over het onderzoek en de resultaten op de website van ZorgfocuZ.

Zijn onze onderzoeksoplossingen iets voor u?

Sluiten